Przejdź do treści
Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Dane Administratora Danych Osobowych
 • 1. Uprzejmie informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych jest firma: PHU Fred Tomasz Krauza z siedzibą w Bojanie (84-207 Koleczkowo) ul. J. Wybickiego 48, oraz posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9581272784, REGON 220 418663 (dalej: „PHU FRED” lub „Administrator Danych Osobowych”).
 • 2. PHU FRED jest administratorem Państwa danych, co oznacza, iż wyznacza cele i sposoby przetwarzania Państwa danych. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@fred.com.pl lub pod adresem pocztowym: PHU Fred Tomasz Krauza, ul. J. Wybickiego 48, Bojano, 84-207 Koleczkowo.
 • 3. PHU FRED jest również odpowiedzialne za obsługę Państwa praw przysługujących Państwo w związku z przepisami o ochronie danych osobowych.

II. Kontakt do osoby w sprawie Państwa danych osobowych i ich zasad ich przetwarzania

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez PHU FRED prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@fred.com.pl lub na adres pocztowy: PHU Fred Tomasz Krauza, ul. J. Wybickiego 48, Bojano, 84-207 Koleczkowo

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem prowadzonej działalności, FHU FRED przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług a celem tego przetwarzania jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowego wykonania umowy oraz udostępnienie Państwu ofert prezentujących nasze usługi. Przez przetwarzanie należy rozumieć:

Cel przetwarzania

  W celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie szeroko rozumianych usług serwisu samochodowego wraz z usługami towarzyszącymi, jak na przykład usługi wulkanizacyjne. FHU FRED przetwarza dane podane przez Państwa w potwierdzeniu przyjęcia pojazdu, tj.:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer telefonu,
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (rozumiane jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo Stroną.

Cel przetwarzania

  W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • ewentualnie adres zamieszkania — jeżeli następuje zwrot pieniędzy,
 • ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo Stroną

Cel przetwarzania

  W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • numer zlecenia.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem FHU FRED realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem FHU FRED jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy organ władzy tego zażąda).

Cel przetwarzania

  W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 • numer NIP (jeżeli został podany).
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes PHU FRED (jako administratora), którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Cel przetwarzania

  W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru gości, którzy zgłosili sprzeciw lub korzystają z prawa do ograniczenia przetwarzania ich danych zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer rejestracyjny pojazdu.

Dane te są przetwarzane przede wszystkim, dlatego, że RODO nakłada na firmy liczne obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności procesów przetwarzania z prawem i możliwości wykazania tej zgodności (w celu realizacji jednej z podstawowych zasad RODO, czyli rozliczalności).

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółki z ich obowiązków wynikających z prawa;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółki realizują swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);


Cel przetwarzania

  W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP (o ile został podany),
 • numer rejestracyjny samochodu.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Cel przetwarzania
W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie).
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

Cel przetwarzania

  W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do PHU FRED. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółki realizują swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółek jest administrowanie stroną internetową).

IV. Cookies
 • 1. FHU FRED na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystują tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach elektronicznych takich, jak komputer, telefon czy tablet. Mogą być one odczytywane przez system zarządzany przez FHU FRED, ale także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Spółki korzystają (np. Facebooka, Google’a).
 • 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w szczególności:
  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Mają zatem na celu ochronę Państwa danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeglądana przez Państwa strona internetowa sprawnie funkcjonowała i aby można było w pełni korzystać z opcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak Państwo korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Pliki te umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • 3. Co ważne, wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
 • 4. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 • 5. Szanując Państwa autonomię decyzyjną uprzejmie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, itp.
V. Prawo wycofania zgody
 • 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 • 2. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
  1. a. Wysłać maila na adres biuro@fred.com.pl lub pod adres pocztowy: PHU Fred Tomasz Krauza, ul. J. Wybickiego 48, Bojano, 84-207 Koleczkowo.
 • 3. Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
VI. Wymóg podania danych osobowych
 • 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej, w szczególności w zakresie korzystania z systemu rezerwacyjnego.
 • 2. Aby skorzystać z systemu rezerwacyjnego, konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko oraz adres e-mail — bez tego Spółki nie są w stanie wykonać umowy.
 • 3. Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego Spółki nie są w stanie prawidłowo wystawić dokumentów księgowych.
 • 4. Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego Spółki nie są w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VIII. Odbiorcy danych osobowych
 • 1. Mając na uwadze to jak cenne są Państwa dane osobowe na każdym kroku staramy się, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a w przypadku przekazywania tych danych poza strukturę FHU FRED dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane zapewniły odpowiedni standard ich ochrony i zachowały je w poufności.
 • 2. Zwracamy Państwa uwagę, iż jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności Spółki korzystają z pomocy podmiotów trzecich, co może wiązać się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Spółki przekazują Państwa dane:
  1. 1) podmiotom świadczącym usługi dodatkowe towarzyszące usługom serwiowym (w szczególności usługi dostępu do atrakcji wodnych, dostępu do usług odnowy biologicznej czy usług dostępu do obiektów sportowych),
   2) podmiotom zapewniającym usługi płatnicze,
   3) dostawcom usług informatycznych
   4) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Spółki w dochodzeniu należnych roszczeń (np. kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
   5) organom publicznym (np. walczącym z oszustwami lub nadużyciami) czy organom podatkowym.
IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 • 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 • 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 • 3. Ze swojej strony Spółki zapewniają, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 • 4. W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.
 • 5. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
X. Okres przetwarzania danych osobowych
 • 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 • 2. W sytuacji, gdy FHU FRED nie potrzebują wykonywać innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy treść zlecenia przechowywana jest na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dane dodatkowo są zabezpieczane — np. poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 • 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, Spółki wskazują, że dane osobowe przetwarzane są przez okres:
  • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
  • 12 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu o usługi (np. kalkulacje naprawy serwisowej), a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
  • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FHU FRED lub do celów marketingowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 • 4. Zwracamy Państwa uwagę, iż okresy w latach liczone są od końca roku, w którym FHU FRED rozpoczął przetwarzanie danych osobowych. Takie działania ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych.
 • 5. Prosimy mieć na uwadze, iż odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi dla Spółek, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala Spółkom sprawniej i efektywniej zarządzać tym procesem.
 • 6. Oczywistym jest natomiast, iż w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do bycia zapomnianym FHU FRED takie sytuacje rozpatruje i rozwiązuje indywidualnie.
 • 7. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.
XI. Uprawnienia podmiotów danych
 • 1. FHU FRED informuje, iż posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 • 2. Opisane powyżej prawa są szanowane przez FHU FRED, jak również FHU FRED podejmuje działania mające na celu ułatwienie ich realizacji w najwyższym możliwym stopniu.
 • 3. FHU FRED wskazuje, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach może zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmówimy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 • 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FHU FRED (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • 5. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 • 6. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:
  • wysłanie maila bezpośrednio na adres: biuro@fred.com.pl lub
  • wysłanie informacji pisemnej na adres: PHU Fred Tomasz Krauza, ul. J. Wybickiego 48, Bojano, 84-207 Koleczkowo.
XII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII. Postanowienia końcowe
 • 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.
 • 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Zainteresować mogą Cię też

Niebezpieczeństwo na drodze! Winni są starzy czy młodzi?

Niebezpieczeństwo na drodze! Winni są starzy czy młodzi?

Wypadki drogowe w każdym kraju stanowią poważny problem społeczny. W Polsce dane statystyczne wskazują jedną grupę szczególnie narażoną na to ryzyko – młodych kierowców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Komendy Głównej Policji, młodzi kierowcy między 18 a 24 rokiem życia są odpowiedzialni za największą część wypadków drogowych. W zeszłym roku wskaźnik liczby wypadków na …

Czytaj więcej
Najpopularniejsze auto 2023 roku? Spore zaskoczenie…

Najpopularniejsze auto 2023 roku? Spore zaskoczenie…

Nasze obserwacje rynku motoryzacyjnego opisywane we wcześniejszych wpisach dowodzą, że mimo usilnych prób ze strony Unii Europejskiej rynek aut elektrycznych nie chce rosnąć tak, jak założyli to sobie włodarze starego kontynentu. Tymczasem spływają do nas coroczne dane zebrane przez JATO Dynamics, które pokazują jaki samochód był najczęściej kupowany w roku 2023 przez konsumentów i … …

Czytaj więcej
Podsumowanie ubiegłego roku na rynku aut używanych

Podsumowanie ubiegłego roku na rynku aut używanych

Odpocznijmy od nowych przepisów i straszenia kierowców kolejnymi podatkami i opłatami, za to, że w ogóle mogą się przemieszczać po drogach. Dziś przyjrzymy się temu co bardzo lubimy. Ocenimy jak zmieniają się trendy Polaków na używane auta. Tu jak się okazuje mamy kilka ciekawych zjawisk… ale też sa miejsca, gdzie nie obserwujemy za dużych zmian. …

Czytaj więcej

ul. J. Wybickiego 48, 84-207 Bojano

Poniedziałek – Piątek : 8.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 14.00

+48 58 676 20 20 biuro@fred.com.pl

Aleja Zwycięstwa 175, 81-521 Gdynia Orłowo

Poniedziałek – Piątek : 7.30 – 21.00
Sobota: 8.00 – 14.00

+48 58 622 13 36 +48 609 888 505 biurogdynia@fred.com.pl