Przejdź do treści

Stacja Kontroli
Pojazdów

 • Jesteśmy partnerem firmy Bosch Car Service

 • Należymy do Sieci Naprawczej PZU

Zakres usług naszych Stacji Kontroli Pojazdów

W naszej firmie zatrudniamy diagnostów o bardzo wysokich kwalifikacjach i wszystkich uprawnieniach jakie powinien posiadać pracownik na w/w stanowisku.

Jesteśmy członkami Państwowej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, co wiąże się z uczestnictwem w szkoleniach związanych z aktualizacją wiedzy technicznej jak i przepisów obowiązujących na stacjach.

Masz pytania w związku z naszą ofertą? Napisz pod oskpbojano@fred.com.pl

Oferta okręgowej stacji kontroli pojazdów GWE/013:

 • przeprowadza badania techniczne pojazdów ciężarowych i osobowych wszystkich typów oraz przyczep
 • badania okresowe
 • pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy
 • pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy
 • badania po wypadku, kolizji drogowej zabrane przez policję
 • dodatkowe badania, w których dokonano zmian konstrukcyjnych
 • ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdów
 • pierwsze badanie pojazdów typu SAM
 • nadanie i wykonanie numerów nadwozia i silnika
 • wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Cennik usług Stacji Kontroli Pojazdów

Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

1
Okresowe badanie techniczne
Wymagane badanie podstawowe
Cena PLN Brutto
1.1
motocykl, ciągnik rolniczy
Nie
62.00
1.2
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1
Nie
64.00
1.3
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
Nie
40.00
1.4
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
Nie
78.00
1.5
pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
Tak
85.00
1.6
taksówka osobowa lub bagażowa ( za warunki dodatkowe)
Tak
42.00
1.7
pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
Tak
50.00
1.8
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)
Tak
63.00
1.9
pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
Tak
48.00
2
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
Wymagane badanie podstawowe
Cena PLN brutto
2.1
skuteczności i równomierności działania hamulców
Nie
20.00
2.2
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
Nie
14.00
2.3
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
Nie
20.00
2.4
toksyczności spalin
Nie
14.00
2.5
poziomu hałasu
Nie
20.00
2.6
geometrii kół jednej osi
Nie
36.00
2.7
działania amortyzatorów jednej osi
Nie
14.00
2.8
wszystkich innych usterek łącznie
Nie
20.00
3
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych)
Wymagane badanie podstawowe
Cena PLN brutto
3.1
motocykl, motorower, ciągnik rolniczy
Nie
116.00
3.2
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
Nie
169.00
3.3
Przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
Nie
92.00
4
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
Wymagane badanie podstawowe
Cena PLN Brutto
4.1
określone usterki techniczne, warunki techniczne ( osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)
Nie
20.00
4.2
po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne)
Tak
94.00
4.3
dane techniczne nie zgodne ze stanem faktycznym
Nie
51.00
5
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
Wymagane badanie podstawowe
Cena PLN Brutto
5.1
Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)
Nie
20.00
5.2
po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne)
Tak
94.00
6
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
Wymagane badanie podstawowe
Cena PLN Brutto
6.1
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
Tak
42.00
6.2
który ma być używany jako pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
Tak
50
6.3
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
Tak
85.00
6.4
do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
Tak
48.00
6.5
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art.66 ust.4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)
Tak
82.00

Zsumowane pełne opłaty

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych

Lp
Badanie
Cena PLN Brutto
1
Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t (również TAXI)
99.00
2
Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
98.00
3
Badanie motocykla
63.00
4
Badanie przyczepy
79.00
5
Badanie samochodu z instalacją gazową ( również TAXI)
161.00
6
Badanie samochodu TAXI po raz pierwszy
141
7
Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową (po raz pierwszy)
204.00
8
Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
147.00
9
Badanie samochodu uprzywilejowanego
149.00
10
Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
180
11
Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
192.00
12
Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego
35.00

Jesteśmy oficjalnym partnerem Arki Gdynia

Skorzystaj z formularza

  ul. J. Wybickiego 48, 84-207 Bojano

  Poniedziałek – Piątek : 8.00 – 18.00
  Sobota: 8.00 – 14.00

  +48 58 676 20 20 biuro@fred.com.pl

  Aleja Zwycięstwa 175, 81-521 Gdynia Orłowo

  Poniedziałek – Piątek : 7.30 – 21.00
  Sobota: 8.00 – 14.00

  +48 58 622 13 36 +48 609 888 505 biurogdynia@fred.com.pl