Przejdź do treści
Idą nowe, łatwiejsze przepisy. CEPiK z większą bazą danych.

Idą nowe, łatwiejsze przepisy. CEPiK z większą bazą danych.

System CEPiK może stać się jeszcze bardziej przyjazdy dla wszystkich zmotoryzowanych. Rząd właśnie zaproponował autopoprawki do nowelizacji ustawy o ograniczaniu niektórych skutków kradzieży tożsamości. O co w tym wszystkim chodzi? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Zasadniczym powodem proponowanej autopoprawki są rozwiązania mające na celu ograniczenie obowiązków po stronie zmotoryzowanych. Zmiany mają uprościć i skrócić procedury administracyjne, czyli mniej biurokracji – więcej automatyzacji. Plany zakładają wejście w życie nowych przepisów z dniem 1 lipca 2024 r.

Od 1 stycznia 2020 roku przepisy zakładają karanie finansowe właścicieli pojazdów za niezgłoszenie w terminie zbycia lub nabycia pojazdu. Po ponad 3 latach od wprowadzenia przepisów, Rząd stwierdził, że regulacje są nieskuteczne i powodują istotne problemy wśród obywateli i samorządów. Zaproponowane zmiany zakładają zastąpienie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu – obowiązkiem jego rejestracji. W praktyce zapewni to aktualność danych właścicieli aut w bazie CEP – która jest podstawą działania wszelkich służb. Nowy właściciel pojazdu będzie zobowiązany tylko do jego rejestracji w ustawowym terminie od dnia jego nabycia. Aktualnie często dochodzi do sytuacji, w której nowy właściciel zgłasza samo nabycie pojazdu – nie przerejestrowując go w urzędzie. Takie praktyki skutkują m.in. tym, że mandaty za wykroczenia drogowe trafiają do poprzedniego właściciela.

W przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu, nowy właściciel będzie podlegać karze finansowej na obecnie panujących zasadach nieterminowego zgłoszenia nabycia pojazdu. Jedna z autopoprawek do ustawy zakłada ustalenie sztywnej wysokości kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku. Obecnie kwota ta jest uznaniowa i mieści się w przedziale od 200 do 1000zł. Propozycja rządu to 500zł kary dla właściciela pojazdu, który w ustawowym terminie nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu oraz 250zł dla osoby, która nie zawiadomiła starosty o zbyciu pojazdu. Kwota ma być dwa razy wyższa dla firm zajmujących się handlem samochodami.

Kolejną kwestią, którą podnoszą autorzy poprawek, są pojazdy, które wciąż figurują w bazie CEP a fizycznie już nie istnieją lub nie poruszają się po drogach. Rząd chce wygaszać decyzje o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005 roku, w przypadku kiedy właściciele nie przeprowadzili badań technicznych ani nie korzystali z polisy OC przez co najmniej 10 lat. Co ciekawe wyrejestrowane automatycznie pojazdy, będzie można ponownie zarejestrować, ale już na nowych zasadach. Korzyść z tego procederu ma być obustronna, ponieważ kierowcy przestaną być upominani za brak polisy, a system zostanie wyczyszczony z „pojazdów widmo”.

Jeden z zapisów autopoprawki wprowadza również możliwość natychmiastowego zwrotu zatrzymanego wcześniej dowodu rejestracyjnego – bez konieczności czekania na jego fizyczny dokument. Sprawa dotyczy stacji kontroli pojazdów, które z różnych przyczyn zatrzymują fizyczny dowód rejestracyjny i przekazują go do starostwa. Aby uprościć procedurę odzyskiwania dowodu rejestracyjnego, konieczne jest nadanie uprawnień SKP do „odblokowania” cyfrowych dowodów rejestracyjnych po pozytywnym wyniku badania technicznego. W konsekwencji kierowcy po dokonaniu odpowiedniej naprawy w pojeździe będą mogli od razu ubiegać się o zwrot dowodu w SKP, która przeprowadziła badanie. Obecnie kierowcy muszą te sprawę załatwiać w starostwie.

Rządowe autopoprawki mają też wprowadzić nowe dane z bazy CEPiK do aplikacji mObywatel. Dotyczyć mają one informacji o umowach ubezpieczeń komunikacyjnych prowadzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu uczestnicy kolizji i wypadków samochodowych będą mogli np. w łatwy sposób sprawić umowy uczestników zdarzeń drogowych i podjąć działania niezbędne do wypłaty odszkodowania przez dany zakład ubezpieczeń.

Zainteresować mogą Cię też

Fotoradary w Polsce ciągle rosną w siłę!

Fotoradary w Polsce ciągle rosną w siłę!

Zostajemy jeszcze w temacie fotoradarów bo Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) ogłosił chęć rozbudowy całej sieci urządzeń kontrolujących prędkość na polskich drogach. Zapowiedź jest znacząca bo oscylować ma w granicach 120-160 nowych urządzeń. Według zastępcy GITD – Tomasza Połecia, Polska dąży do tego by posiadać około 11 tysięcy fotoradarów i dorównać systemowi włoskiemu. Tomasz 1Połeć …

Czytaj więcej
Fotoradary tracą cierpliwość!

Fotoradary tracą cierpliwość!

Jakiś czas temu pisaliśmy na naszym Blogu, że CANARD mocno wziął się za oprogramowanie swoich radarów. Wszystko to z uwagi na fakt, że polscy kierowcy mocno zwolnili po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących karania kierowców za wykroczenia drogowe. Fotoradary są przede wszystkim po to, żeby na nich zarabiać, a nie ostrzegać kierowców przed niebezpieczeństwem, …

Czytaj więcej
Sprzedaż aut w Polsce. Co pokazują wyniki?

Sprzedaż aut w Polsce. Co pokazują wyniki?

Toyota… to pierwsze co przychodzi do głowy największej liczbie Polaków, którzy decydują się na zakup nowego auta. Marka umacnia swoją przewagę nad konkurencją w ilości sprzedanych nowych aut, ale Polacy coraz chętniej kupują auta … z „drugiej ręki”. Rynek po pandemii COVID-19 zdołał już wrócić do sytuacji sprzed 2021 roku. Dostępność pojazdów poprawiła się, ceny …

Czytaj więcej

ul. J. Wybickiego 48, 84-207 Bojano

Poniedziałek – Piątek : 8.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 14.00

+48 58 676 20 20 biuro@fred.com.pl

Aleja Zwycięstwa 175, 81-521 Gdynia Orłowo

Poniedziałek – Piątek : 7.30 – 21.00
Sobota: 8.00 – 14.00

+48 58 622 13 36 +48 609 888 505 biurogdynia@fred.com.pl