Oczy szeroko otwarte! Już niedługo nowe znaki na drogach

W związku z pojawieniem się ustawy o elektromobilności, na drogach już niedługo pojawić się mają nowe znaki drogowe. Póki co Minister Infrastruktury chce wprowadzić do katalogu znaków dwa zupełnie nowe oznaczenia.

Pierwszy z nich D-54 będzie oznaczał strefę czystego transportu. Plan jest taki, aby umieszczać go na każdym z wjazdów do takiej strefy. Drugi znak D-55 będzie miał wyznaczać koniec takiej strefy. Pojawił się też pomysł na zmodyfikowanie istniejącego już znaku D-18, który oznacza parking. Ma on być uzupełniony tabliczką "postój dla pojazdów elektrycznych". Zmienić ma się też popularna "koperta" (znak P-20). W środku koperty, w miejscach przeznaczonych dla aut elektrycznych pojawić się ma napis "EE", a dla aut napędzanych gazem ziemnych oznaczenie "LNG" lub "CNG". Od 1 lipca br. Wszystkie pojazdy ekologiczne będą oznakowane stosownymi nalepkami. A od początku roku 2020 Rząd chce wprowadzić nowe wzory tablic rejestracyjnych, które będą informować o rodzaju układu napędowego w pojazdach.

No i pozostaje jeszcze kwestia kar za nieprzestrzeganie nowych przepisów... Decydując się na wjazd autem spalinowym na teren "strefy czystego transportu" będziemy musieli liczyć się z kara w postaci mandatu w wysokości 500zł.