Stacja diagnostyczna - blok 3
  • badania dodatkowe, dla pojazdó w których dokonano zmian konstrukcyjnych,
  • pierwsze badanie pojazdów typu SAM,
  • i wiele innych...